Skip to content
home HOME 柳韩简介 地址

地址

总部

74, Noryangjin-ro,
Daebang-dong, Dongjak-gu,
SEOUL, KOREA

Tel. 82-2-828-0181

Fax. 82-2-828-0300

合成工厂

45 Jiwon-ro,
Danwon-gu, Ansan-si,
Gyeonggi-do, Korea

Tel. 82-31-488-5800

Fax. 82-31-499-4115

工厂

807-1, yangcheong-ri,
ochang-eup, cheongwon-gun,
chungbuk, 363-883, korea

Tel. 82-43-240-1000

Fax. 82-43-217-0650

研发中心

25, Tapsil-ro 35beon-gil,
Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea

Tel. 82-31-899-4000

Fax. 82-31-275-6145